Reference

"Přístroj se velmi osvědčil při likvidaci následků koronavirové epidemie, je bez vedlejších negativních účinků a funguje dlouhodobě. Díky použité technologii s koloidním stříbrem působí až 3 týdny" řekl starosta Vysokého Mýta František Jiraský. Více ZDE.

František Jiraský, Vysoké Mýto
Svitavsky Denik

Dobrá zpráva: Testy seniorů z Dolního Újezdu jsou negativní

Testování a trasování lidí, kteří přišli do kontaktu s nakaženými pečovatelkami z charity v Dolním Újezdu, pokračují. Ve čtvrtek byli otestování všichni obyvatelé zdejšího domu s pečovatelskou službou poté, co další dvě seniorky skončily s nákazou covid-19 v nemocnici. Výsledky u všech tří desítek testovaných jsou negativní. Obyvatele domu s pečovatelskou službou ale i tak nyní čeká čtrnáctidenní karanténa. Celý článek ZDE.

AKIMist pomáhá
Priluka Znak

8.4. 2020 jsme získali od firmy Realtime TECHNOLOGIES s.r.o. pro naši obec zařízení, které dokáže vydezinfikovat jakýkoliv prostor proti COVID-19 s využitím „suché mlhy“. Využívá se vysokoúčinná prostorová dezinfekce na bázi peroxidu vodíku s koloidním stříbrem, která je patentovaná EPA certifikátem (Sanosil). Po aplikaci můžete místnost po 30 minutách plně využívat. Výhodou suché mlhy je, že nesmáčí prostředí, což se osvědčuje například v interiérech s historickým dřevěným vybavením, jako jsou například muzea. Na této metodě oceňuji také její rychlost aplikace, větší místnost zabere cca 5 minut. 

David Šimek, obec Příluka
Screenhunter 101 Apr. 15 13.07

Týmto sa chcem poďakovať za ochotu, ústretovosť a rýchle vybavenie pri obstarávaní mobilného dezinfekčného a zvlhčovacieho systému pre Polikliniku Novamed v Banskej Bystrici. Ďakujeme, že aj týmto spôsobom môžeme predchádzať šíreniu epidémie u ľahko zraniteľných pacientov na dialýzach, ale aj na ostatných pracoviskách nášho zdravotníckeho zariadenia.  

Mgr. Lenka Sládečková, NovaMed
Drescher Logo

Jsme tiskárna a požadavek byl zajistit vlhkost prostředí podle materiálů, které se momentálně používají. IKEUCHI to bez problémů zvládá, navíc umí rozdělit prostor do různých zón a to plně automaticky, prakticky bez údržby. Výhodou je, že to je nízkotlaký systém! Další požadavek od vedení bylo omezení prašnosti. Při manipulaci a tisku, vzniká velmi jemný prach od papíru, který se dostane prakticky všude, trpí tím elektronika a stroje a asi nejvíce obsluha, která to navíc dýchá…Suchá mlha, kterou  vyrábí systém Ikeuchi rozhodně snížila prašnost na minimum – odhaduji tak o 80% - lépe se dýchá a vzduch je viditelně čistší. Je to v důsledku toho, že prach se přestal vířit. Dokonce se i v některých částech závodu snížila teplota v horkých měsících cca o 2 st. C. Získali jsme kvalitnější prostředí pro lidi i stroje a samozřejmě i úsporu materiálu a energií.

J. Andrž, Integraf, s.r.o.
Enics

Systém Ikeuchi má pre nás v porovnaní s inými systémami, ktoré sme predtým používali (vysokotlak, parné zvlhčovanie) množstvo výhod. Predovšetkým chcem oceniť jeho bezporuchovosť, takmer žiadne náklady súvisiace s jeho servisovaním a prevádzkou, rovnako ako aj spôsob distribúcie suchej hmly (rozprašovanie vody pomocou stlačeného vzduchu) – rovnomerné rozprašovanie bez kvápania, striekania vody a pod.

Tomáš Kulich, ENICS Slovakia, s.r.o.
Chemosvit

V rámci zabezpečenia požadovanej vlhkosti prostredia sme mali v minulosti veľké problémy. Vysoký obsah minerálov v pitnej vode nám spôsoboval usádzanie vodného kameňa a následné vysoké náklady na údržbu. V roku 2016 sme inštalovali ofsetový potlačový stroj, kde dodávateľ od nás požadoval vzhľadom na zložitosť technológie zabezpečiť vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale v rozsahu 46-54%. Na základe skúseností jednej z výrobných prevádzok, kde bol skúšobne inštalovaný zvlhčovací systém IKEUCHI, sme sa rozhodli do novej prevádzky inštalovať tento systém. Po uvedení systému do prevádzky môžem konštatovať, že systém IKEUCHI nám zabezpečil požadované parametre vlhkosti určené výrobcom technológie. Musím tiež konštatovať jeho spoľahlivosť a minimálne náklady na prevádzku a údržbu. Na základe týchto skúseností boli našou firmou objednané ešte dva takéto systémy v rámci investičných akcií inštalácie flexotlačového potlačového stroja a novej výrobnej haly rezania.

Ing. Jozef Bendík, Chemosvit
Case Study Minebea

Po spustení výroby v našom novom závode sme zistili, že počas zimnej vykurovacej sezóny klesá vlhkosť vzduchu vo výrobnej hale niekedy aj pod 20%. Jedna z výrob umiestnená v strede haly vyžaduje pre niektoré technologické procesy vlhkosť vzduchu na vyššej úrovni. Keďže sa jedná o plochu len cca 20% z celkovej rozlohy haly, inštalácia klasického vlhčenia (parný generátor do vzduchotechniky) by bola investične aj prevádzkovo veľmi náročná.

Na základe predloženého návrhu systému pre našu prevádzku sme objednali inštaláciu vo februári 2019. Naše obavy, či bude lokálne vlhčenie v takej veľkej hale dostatočné, sa rozplynuli po niekoľkých hodinách od spustenia systému. Požadovaná hodnota bola dosiahnutá za menej ako jednu hodinu a následná stabilita udržiavania vlhkosti je v rozmedzí +- 5%. Tieto parametre sa potvrdili aj v ďalších mesiacoch. Systém pracuje spoľahlivo v automatickom režime (u nás je nastavená len spodná hranica), takže v letných mesiacoch, kedy je dostatočne vysoká prirodzená vlhkosť vzduchu, nie je prevádzkovanie potrebné. Bonusom je, že vlhkosť sa čiastočne zvýši aj v okolitých prevádzkach, čo si pochvaľujú aj zamestnanci kvôli príjemnejšiemu dýchaniu počas zimných mesiacov a zníženej prašnosti.

Miloš Lang, Maintenance & Facility Manager, Minebea
DM

Už aj najsilnejšia slovenská sieť drogérií, dm drogerie, využíva unikátnu japonskú, ázijskými vírusmi otestovanú technológiu IKEUCHI - AKIMist na dezinfekciu svojich najexponovanejších predajní v Bratislave. Pridajte sa aj vy k zabijakom nového koronavírusu!

 

 

Dezinfekcia priestorov suchou hmlou v predajniach DM