Kontrola vlhkosti

Nízká vlhkost ve výrobě má za následek několik problémů. Suchý vzduch přináší problémy se statickou elektřinou způsobující defekty, dále přilnavost částic a zvýšené riziko vznícení. Pracovní prostředí s nízkou vlhkostí má za následek zvyšování nemocnosti zaměstnanců, zhoršení vlastností výrobků, poruchy zařízení a následné odstávky.

Řešení: úsporný kontrolní systém zvlhčování

Naše řešení dokáže efektivně nahradit parní zvlhčovače tradičně používané ve výrobních zařízeních a přispěje tak ke snížení spotřeby energií. Zvlhčovací systémy na bázi rozprašování vody na rozdíl od parních zvlhčovačů nepoužívají topný olej a na provoz potřebují výrazně méně vody a vzduchu. Parní zvlhčovače generují teplo, na rozdíl od nich naše zvlhčovací systémy rozprašují nesmáčivou mlhu, která ochlazuje pracovní prostředí.

Příklady produktů pro toto řešení

AirAki – Průmyslové zvlhčovací systémy. Rozprašují suchou mlhu s průměrnou velikostí kapek 10μm a méně.

Zvlhčovací jednotky – zvlhčovač se suchou mlhou, nebo přenosná zvlhčovací sada.

AKIMist zvlhčovač na suchou mlhu je požadován při pájení elektrických a elektronických sestav podle IPC standardu J-STD-001

Benefity

  • Systém řeší dva problémy najednou: snižuje statickou elektřinu a zároveň náklady na energie
  • Významné úspory energií a nižší spotřeba elektřiny
  • Ochlazování a zvlhčování bez smáčení prostředí, výrobků nebo pracovníků
  • Usnadnění rychlosti a kvality výroby pomocí kontrolování vlhkosti a teploty