Montážní procesy

Využijte zvlhčování suchou mlhou. Při montážních procesech a výrobě SMT mohou nastat různé komplikace způsobené nesprávnou vlhkostí vzduchu, který je ovlivněn vnějším prostředím. Nízká vlhkost vzduchu, zvláště v zimě, má za následek zvýšený počet chyb. Výrobky mohou mít různé ESD chyby: pájecí defekty, poruchy elektrických obvodů, špatné instalace a kvůli suchému vzduchu na nich ulpívá prach.

Po analýze stávajících podmínek výrobního podniku (velikost prostor, kvalita ovzduší, rozložení SMT linky, atd.) Vám umíme poskytnout vhodné řešení, které pomůže odstranit problémy s ESD a snížit počet defektů. Přidáním zvlhčovacího systému nastaveného dle Vašich požadavků se víte zbavit přilnavosti prachu, snížit počet chybných instalací a snížit náklady na klimatizaci.

Naše řešení pomohou zvýšit efektivitu práce výrobcem DPS a polovodičů, EMS, výrobcům HDD zařízení a výrobcům automobilových kabelových svazků.

Našim doporučeným řešením je systém AirAKI, který využívá AKIMIist "E", zvlhčovač na principu suché mlhy.

Jaké jsou výhody tohoto řešení?
  • Snížíte počet defektů a zvýšíte tak Vaši produktivitu
  • Ušetříte náklady na energie díky nižším nákladům na klimatizaci
  • Víte efektivně regulovat vlhkost
  • Díky snížení instalačních defektů a lepší kvalitě tisku pájených DPS zvýšíte kvalitu produkce
  • Zabráníte přilnavosti prachu
  • Snadná instalace
  • Vysoký výkon a nenáročná údržba
  • Rychle se dokáže přizpůsobit změnám v uspořádání místnosti