Zdravotnictví

Množství pacientů je během hospitalizace infikovaných bakteriemi, plísněmi nebo viry. Narůstá počet mikroorganismů rezistentních na antibiotika a zvyšuje se průměrný věk pacientů. Globální migrace jakož i oteplování klimatu také do našich končin přinášejí infekce a onemocnění, které se kdysi vyskytovaly výhradně v jiných pásmech. Tyto představují ohrožení především pro jednotky prvního kontaktu.

Dezinfekce nemocničních prostorů suchou mlhou

Dezinfekce nemocničních prostorů suchou mlhou

Průmyslový rozprašovač suché mlhy distribuuje dezinfekci do každého rohu místnosti a spolehlivě zlikviduje bakterie, viry a plísně.