Elektrotechnický průmysl

Díky našim zkušenostem v oblasti elektronických procesů Vám umíme nabídnout účinná řešení při mokrých procesech i montážních procesech. Naše rozprašovací technologie lze efektivně využít při ošetření povrchů, čištění, tak při montování, kde je nutno předcházet ESD, snižovat prašnost a náklady na klimatizaci.

Mokré procesy

Mokré procesy

Rozprašovače s rovnoměrnou distribucí a vysokou čisticí schopností.

Montážní procesy

Montážní procesy

Prevence ESD, snižování nákladů na klimatizaci a eliminace problémů s prachem.