Hutnictví

 

Naše výrobky pomáhají výrobcům v železo-ocelářském průmyslu dosáhnout uniformitu vysoce kvalitních produktů. Napomáháme vytvořit efektivní a šetrné výrobní linky, na kterých zajišťujeme spolehlivý a stabilní provoz. Vyvinuli jsme trysky a systémy na ochlazování kovů, úsporné odvápňování, potlačování prachu, povrchovou úpravu.

Trysky pro využití v segmentu železovýroby

Trysky pro využití v segmentu železovýroby

Naše trysky se využívají v každém kroku výroby železa, ať už jde o dopravník, elektrický odlučovač, systém úpravy spalin, koksárenské pece, vysokou pec nebo zpracování odpadu.

Trysky pro použití v ocelářské výrobě

Trysky pro použití v ocelářské výrobě

Naše trysky víte s úspěchem využít např. při konvertoru, elektrické peci, stroji na plynulé lití, zařízení na úpravu spalin a v mnoha dalších krocích procesu výroby oceli.

Válcovna

Válcovna

Ať už jde o studenou nebo horkou válcovnu, můžete se spolehnout na naše trysky.

Trysky pro povrchové úpravy

Trysky pro povrchové úpravy

I v procesu povrchové úpravy víte využít naše rozprašovací trysky, ať už při galvanizační lince nebo selektivním lakování.