Trysky pro využití v segmentu železovýroby

Naše trysky se využívají v každém kroku výroby železa, ať už jde o dopravník, elektrický odlučovač, systém úpravy spalin, koksárenské pece, vysokou pec nebo zpracování odpadu.

Máme trysky, které slouží na:
  • Snížení prašnosti
  • Chlazení výfukových plynů
  • Chlazení žáruvzdorných materiálů
  • Absorpci plynů
  • Chlazení spalin z vysoké pece v sběrači suchého prachu
  • Redukci tepla
  • Postřikování
  • Čištění

Příklady produktů

GSIMII séria

Pneumatická rozprašovací tryska s jemnou mlhou je ideální pro snížení prašnosti, chlazení výfukových plynů a žáruvzdorných materiálů.

Doporučené použití: V chladicí věži na chlazení spalin, ke snížení prašnosti kolem výstupu z válcovny, aby se předešlo kontaminaci částečkami, na chlazení žáruvzdorných materiálů

TAA séria

Odolná rozprašovací tryska s dutým kuželem a velkým průtokem je ideální pro absorpci plynu. Má stabilní rozprašování při nízkém tlaku.

Doporučené použití: Na absorpci plynu při odsíření spalin a na rozprašování v chladicí věži,

Benefity

  • Kontrolovaná kvalita
  • Záruka výkonu hydraulických trysek, pokud jde o kapacitu postřiku a úhel postřiku

Pro chlazení plynů nabízíme další řešení a simulace, jako např. údaje o analýze termo-tekutin nebo rozložení nárazu rozprašováním po šířce a tloušťce.