Kontrola prašnosti ve výrobě

Co všechno způsobuje vysoká prašnost a přilnavost prachu ve výrobě?
 • Defekty způsobené prachem
 • Snížená produktivita
 • Zvýšené náklady na údržbu
 • Kontaminace přenášené vzduchem
 • Kontaminace materiálů (práškových)
 • Ztráta nezpracovaného materiálu v prachové formě
 • Bezpečnostní riziko

Řešení: Kontrola prašnosti rozprašováním polosuché mlhy a suché mlhy

Částečky přenášené vzduchem mohou způsobit řadu problémů. Je těžké je zadržet, obzvláště mimo budov. Je však možné omezit jejich pohyb nebo zcela eliminovat jemným navlhčením. Naše zvlhčovací systémy rozprašují malé kapky vody, které mají stejnou velikost jako částečky prachu. Kapky vody se srazí s částečkami prachu ve vzduchu a svou váhou jejich stáhnou na zem. Naše zvlhčovací systémy dokáží také předejít přilnavosti prachu. Prach se drží na objektu kvůli jeho mikrostruktuře, viskozitě nebo díky elektrostatickému náboji. Regulací relativní vlhkosti se zvyšuje vodivost vzduchu a brání tak prachu přilepit se elektrostatickým nábojem k objektu.

Příklady produktů pro toto řešení

GSIM série – Pneumatické trysky jsou schopny potlačit prašnost bez smáčení prostředí. Ve velkém objemu rychle rozstřikují kapky velikosti 40–80 um.

AirAki – Průmyslové zvlhčovací systémy. Rozprašují suchou mlhu s průměrnou velikostí kapek 10μm a méně.

BIM série – Pneumatické trysky tvoří extrémně jemné kapky s rozměry od 10 do 100 um. BIM trysky umíme upravit podle provozních podmínek.

Hydraulické systémy s rozprašováním ve tvaru dutého kužele – pro prevenci přilnavosti prachu, naše série KB, KBN, LYOHM rozprašují extrémně jemnou mlhu.

Benefity

 • Nízké náklady na potlačení prašnosti
 • Eliminace ztráty surového materiálu v prachové formě
 • Eliminace defektů způsobených prašností
 • Prevence nebezpečné kontaminace vzduchem
 • Lehká údržba
 • Zlepšení pracovního prostředí
 • Prevence přilnavosti prachu
 • Snížení přenosu prachových částic vzduchem
 • Prevence statické elektřiny
 • Regulace vlhkosti v uzavřených prostorách
 • Chlazení prostředí