Trysky pro použití v ocelářské výrobě

Naše trysky víte s úspěchem využít např. při konvertoru, elektrické peci, stroji na plynulé lití, zařízení na úpravu spalin a v mnoha dalších krocích procesu výroby oceli.

Nabízíme rozprašovací trysky pro:
  • Sekundární chlazení na stroji na plynulé lití
  • Chlazení žáruvzdorných materiálů
  • Snížení prašnosti
  • Chlazení spalin
  • Snížení horka a zápachu

PŘíklady produktŮ

DOVEA séria

Rovnoměrné ploché pneumatické rozprašování. Trysky poskytují silný rozstřik při nízkém tlaku. Jsou schopny regulovat rozsah postřikování kapacity až 40 l / min bez změny úhlu. Série obsahuje několik typy trysek a tak umožňuje vyrábět různé typy oceli. Trysky se operátorem snadněji servisem. Série má nízké náklady na provoz.

Doporučené použití: Pro sekundární chlazení na stroji na plynulé lití

VVP + AS a DDRP +AS

Hybridní hydraulické trysky se vzduchovým zpětným ventilem. Mohou být použity jako hydraulické trysky při vysokých průtocích, ale jsou také vhodné pro nízké průtoky a dokáží optimálně regulovat průtok při minimální spotřebě vzduchu. Trysky jsou schopny dodržet stejný náraz a úhel rozstřiku.

Doporučené použití: Pro sekundární chlazení na stroji na plynulé lití

Benefity naší chladící technologie

Chlazení desek

Při ochlazování horkých desek je nutná rázová síla na proražení vroucího filmu. Díky experimentům s chlazením Vám dnes umíme nabídnout optimální trysky a schéma jejich rozložení.

Chlazení spalin

Chlazení spalin vysoké teploty, jako jsou např. slinuté výfukové plyny, vyžaduje regulaci rozstřiku a průměr kapek, které umožní úplné odpaření. Při výběru vhodného řídicího systému a trysek používáme simulaci CFD, abychom zajistili úplně odpaření.