Kontrola vlhkosti při ofsetovém tisku s podavačem

Při ofsetovém tisku je velmi důležité vyvarovat se dvojitého podávání, špatného zarovnání, zvlnění papíru, špatného stohování a dvojitého ofsetu.

Řešení: zvlhčovací systémy

Nízká vlhkost vzduchu ovlivňuje tiskařská zařízení, zvyšuje chybovost a odstávky strojů. Úroveň statické elektřiny se zvyšuje především v zimě, což vede k horší kvalitě produktů, nesprávnému vyrovnávání, zasekávání papíru, dvojímu podávání, přilnavosti prachu nebo k riziku ohně. Přidáním bodového zvlhčování blízko strojního zařízení lze těmto problémům předcházet. Zvlhčení prostoru sníží statickou elektřinu a zákazníci si udrží konstantní kvalitu během celého roku. Náš zvlhčovací systém rozprašuje suchou mlhu, která nezmáčí zařízení.

Příklady produktov

Systém AirAKI (Model odolný vůči výbuchu) s AKIMist E zvlhčovačem se suchou mlhou

Suchá mlha díky průměru kapek vody nezmáčí předměty v pracovním prostředí. Při použití demineralizované vody a čistého stlačeného vzduchu není nutná údržba. Systém má jednoduchou instalaci a nízké provozní náklady.

Benefity

  • Méně přestávek v rámci lisování a nižší procento zasekávání papíru, které způsobuje dvojité podávání
  • Snížení zvlnění papíru
  • Vyšší rychlost práce
  • Vyšší kvalita produktu
  • Úspora nákladů (nižší chybovost a snížení počtu provozních odstávek)
  • Celoročně konstantní úroveň vlhkosti (nastavena podle potřeb zákazníka)
  • Možnost zvlhčování při konkrétních strojích