Řešení pro sítotisk

Při sítotisku je důležitá správná manipulace s emulzí. Když je příliš suchá, vytvářejí se trhliny a tenké místa. Tisk může být rozmazaný nebo nesprávně zarovnaná. Stejně jako u jiných typů tisku, vždy je důležité předcházet vzniku statické elektřiny a přilnavosti prachu kvůli suchému vzduchu.

Řešení: zvlhčovací systémy

Nízká vlhkost vzduchu ovlivňuje tiskařská zařízení, zvyšuje chybovost a odstávky strojů. Úroveň statické elektřiny se zvyšuje především v zimě, což vede k horší kvalitě produktů, nesprávnému vyrovnávání, zasekávání papíru, dvojímu podávání, přilnavosti prachu nebo k riziku ohně. Přidáním bodového zvlhčování blízko strojního zařízení lze těmto problémům předcházet. Zvlhčení prostoru sníží statickou elektřinu a zákazníci si udrží konstantní kvalitu během celého roku. Náš zvlhčovací systém rozprašuje suchou mlhu, která nezmáčí zařízení.

Příklady produktů

Systém AirAKI (Model odolný vůči výbuchu) s AKIMist E zvlhčovačem se suchou mlhou

Suchá mlha díky průměru kapek vody nezmáčí předměty v pracovním prostředí. Při použití demineralizované vody a čistého stlačeného vzduchu není nutná údržba. Systém má jednoduchou instalaci a nízké provozní náklady.

Benefity

  • Eliminuje problémy s emulzí a sítí, které způsobuje nízká vlhkost
  • Umožňuje bodové zvlhčení, které potřebuje méně energie
  • Prevence nesprávného zarovnání a tiskových defektů
  • Zvýšená produktivita
  • Nižší míra přilnavosti prachu a jiných částeček
  • Úspora nákladů (nižší chybovost a snížení počtu provozních odstávek)
  • Celoročně konstantní úroveň vlhkosti (nastavena podle potřeb zákazníka)
  • Možnost zvlhčování při konkrétních strojích