Systém zvlhčování při rotační tisku

Jakým problémům musíte čelit při rotační tisku? Zpomalení výroby kvůli nesprávnému podávání kotouče, zaseknutí papíru v dopravnících, statické elektřině a suchému papíru.

Řešení: zvlhčovací systémy

Nízká vlhkost vzduchu ovlivňuje tiskařská zařízení, zvyšuje chybovost a odstávky strojů. Úroveň statické elektřiny se zvyšuje především v zimě, což vede k horší kvalitě produktů, nesprávnému vyrovnávání, zasekávání papíru, dvojímu podávání, přilnavosti prachu nebo k riziku ohně. Přidáním bodového zvlhčování blízko strojního zařízení lze těmto problémům předcházet. Zvlhčení prostoru sníží statickou elektřinu a zákazníci si udrží konstantní kvalitu během celého roku. Náš zvlhčovací systém rozprašuje suchou mlhu, která nezmáčí zařízení.

Príklady produktov

Systém AirAKI (Model odolný vůči výbuchu) s AKIMist E zvlhčovačem se suchou mlhou

Suchá mlha díky průměru kapek vody nezmáčí předměty v pracovním prostředí. Při použití demineralizované vody a čistého stlačeného vzduchu není nutná údržba. Systém má jednoduchou instalaci a nízké provozní náklady.

Benefity

  • Odstávky stroje se snížily na desetinu
  • Vyšší rychlost tisku
  • Méně zaseknutí papíru
  • Redukce papírového odpadu
  • Zvýšení přesnosti skládání
  • Zvýšení produktivity o 10%
  • Úspora nákladů (nižší chybovost a snížení počtu provozních odstávek)
  • Celoročně konstantní úroveň vlhkosti (nastavena podle potřeb zákazníka)