Zvlhčování pro hlubotisk

Při hlubotisku mohou vznikat následující problémy: oheň, statická elektřina, tiskové chyby, produkty nízké kvality nebo nedokonalosti na okrajích.

Řešení: zvlhčování pro hlubotisk

Nízká vlhkost vzduchu ovlivňuje tiskařská zařízení, zvyšuje chybovost a odstávky strojů. Úroveň statické elektřiny se zvyšuje především v zimě, což vede k horší kvalitě produktů, nesprávnému vyrovnávání, zasekávání papíru, dvojímu podávání, přilnavosti prachu nebo k riziku ohně. Přidáním bodového zvlhčování blízko strojního zařízení lze těmto problémům předcházet. Zvlhčení prostoru sníží statickou elektřinu a zákazníci si udrží konstantní kvalitu během celého roku. Náš zvlhčovací systém rozprašuje suchou mlhu, která nezmáčí zařízení.

Příklady produktů

Systém AirAKI (Model odolný vůči výbuchu) s AKIMist E zvlhčovačem se suchou mlhou

Suchá mlha díky průměru kapek vody nezmáčí předměty v pracovním prostředí. Při použití demineralizované vody a čistého stlačeného vzduchu není nutná údržba. Systém má jednoduchou instalaci a nízké provozní náklady.

 

Benefity

  • Prevence požárů, bezpečný provoz
  • Dostatečné zvlhčení prostoru při nízké spotřebě energie
  • Snížení tiskových chyb díky prevenci přilnavosti prachu
  • Úspora nákladů (nižší chybovost a snížení počtu provozních odstávek)
  • Celoročně konstantní úroveň vlhkosti (nastavena podle potřeb zákazníka)
  • Možnost zvlhčování při konkrétních strojích