Případová studie: Minebea

 

Společnost Minebea Slovakia s. r. o. působí v oblasti výroby motorků pro průmyslové a komerční použití. Domácí nářadí, automatizace, automobilový průmysl, medicína - pro všechny tyto odvětví společnost vyrábí motorky a finalizuje je s elektronickými sestavami podle požadavků zákazníků.

Proč měla společnost zájem o IKEUCHI řešení?

Pro některé procesy jako je například nanášení lepidel a různých gelů je nutná vyšší vlhkost. Stejně tak i pro zajištění ochrany před elektrostatickým nábojem v souladu se standardem IEC 61340-5-1 je třeba v EPA zóně vytvořit bezpečné prostředí pro manipulaci s elektronickými sestavami. Toto je zajištěno nejen pomocí standardních prvků ( ESD oblečení, podlaha, pracoviště ), ale také pomocí zvyšování vlhkosti. "Některé elektronické sestavy montujeme do plastových pouzder, zvýšení vlhkosti a ionizace vzduchu eliminuje riziko poškození citlivých komponentů při těchto procesech", doplňuje externí ESD koordinátor.

Po spuštění výroby v novém závodě společnost zjistila, že během zimní topné sezóny klesá vlhkost vzduchu ve výrobní hale někdy i pod 20%. Jedna z výrobních linek umístěna uprostřed haly, jejíž součástí je i instalace elektronické sestavy do finálního produktu, vyžaduje pro některé technologické procesy vlhkost vzduchu na vyšší úrovni. Jelikož se jedná o plochu jen cca 20% z celkové rozlohy haly, instalace klasického zvlhčování ( parní generátor do vzduchotechniky ) by byla investičně i provozně velmi náročná.

Řešení

Firma Realtime Technologies připravila komplexní návrh systému vhodný pro požadovaná kritéria. Díky předešlým instalacím věděla ukázat systém v reálném provozu a vysvětlit tak celý princip ještě lépe.

Firma Realtime Technologies dohodla možnost prohlídky systému instalovaného ve firmě Chemosvit. Následně po prohlídce provozu zaměstnanci Realtime Technologies a přípravě návrhu systému byl dohodnut termín realizace na přelom února a března 2019.

Instalace zvlhčovacího systému AKIMist byla bezproblémová. Potrubí bylo umístěno pod kazetový strop a osm dvoutryskových hlavic AKIMist bylo spuštěno ze stropu nad zvlhčovaný prostor.

Systém je automatizovaný dvěma vlhkoměry s příslušnými solenoidními ventily. Osmotický systém dokázal ve velmi krátkém čase upravit hladinu vlhkosti, zredukovat prašnost a ochladit prostor o cca 8%. Použitá byla osmóza ECO80 od společnosti Mendizza.

 

Benefity

  • Rychle dosažena požadovaná vlhkost
  • Stabilita vlhkosti je v rozmezí +/- 5%
  • Spolehlivý automatický režim
  • Pozitivní vliv na okolní provozy – lepší pracovní prostředí

Jak uvedl odpovědný pracovník společnosti Minebea: "Požadovaná hodnota byla dosažena za méně než jednu hodinu a následná stabilita udržování vlhkosti je v rozmezí +/- 5%. Tyto parametry se potvrdily i v dalších měsících. Systém pracuje spolehlivě v automatickém režimu ( u nás je nastavena jen spodní hranice ), takže v letních měsících, kdy je dostatečně vysoká přirozená vlhkost vzduchu, není provozování nutné. Bonusem je, že vlhkost se částečně zvýší i v okolních provozech, což si pochvalují i zaměstnanci kvůli příjemnějšímu dýchání během zimních měsíců a snížené prašnosti. "

Vo svete pôsobí už od roku 1951. Slovenská pobočka bola založená v roku 2016.  Z výrobných priestorov v Bratislave sa v roku 2018 presunuli do výrobných hál pri košickom letisku.

Ve světě působí již od roku 1951. Slovenská pobočka byla založena v roce 2016. Z výrobních prostor v Bratislavě se v roce 2018 přesunula do výrobních hal u košického letiště.